Bekendtgørelse om kommunernes medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og befordringsgodtgørelse til de forsikrede ledige § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1513 af 23. december 2014,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 358 af 08. april 2015

Karensperioder
§ 8

Kommunen skal ikke bidrage til udgifterne til a-dagpenge, jf. § 7 der er udbetalt for de sammenlagt første 4 uger efter et medlems indplacering i en a-dagpengeperiode, jf. §§ 53 og 54 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Stk. 2 Karensperioden efter stk. 1 opgøres på grundlag af uger, hvori der er udbetalt a-dagpenge.