Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2546 af 16. december 2021

§ 3

Senest ti hverdage forud for kommunalbestyrelsens afholdelse af grundlovsceremonien skal kommunen sende en liste over de tilmeldte ansøgere med angivelse af de pågældendes fulde navne og personnumre til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Stk. 2 Udlændinge- og Integrationsministeriet påser herefter, om ansøgeren opfylder det i lov om indfødsrets meddelelse fastsatte vandelskrav. Hvis en ansøger ikke opfylder vandelskravet, vil kommunalbestyrelsen og ansøgeren få besked om, at den pågældende ikke kan deltage i grundlovsceremonien.

Stk. 3 Udlændinge- og Integrationsministeriet fremsender inden grundlovsceremonien erklæringer til erhvervelse af dansk indfødsret ved grundlovsceremoni og statsborgerretsbeviser til kommunen til brug for udlevering til ansøgerne, jf. § 7, stk. 1 og § 8, stk. 2.