Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2546 af 16. december 2021

§ 2

Det skal ved kommunalbestyrelsens offentlige opslag på kommunens hjemmeside, i lokale medier mv. fremgå, hvornår og hvor en grundlovsceremoni afholdes. Det skal også fremgå, at ansøgeren til ceremonien skal medbringe gyldig legitimation med foto, jf. § 6, stk. 2. Opslag skal senest ske en måned før afholdelse af ceremonien.

Stk. 2 Kommunen skal fastsætte en tilmeldingsfrist, dog senest ti hverdage forud for afholdelsen af grundlovsceremonien. Det skal fremgå af det offentlige opslag, hvordan ansøgeren tilmelder sig ceremonien samt fristen herfor.