Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier § 10

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2546 af 16. december 2021

§ 10

Kommunalbestyrelsen skal uden ophold efter en grundlovsceremoni sende en elektronisk kopi af den underskrevne og påtegnede erklæring til Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Stk. 2 Kommunalbestyrelsen skal opbevare den originale underskrevne og påtegnede erklæring, indtil Udlændinge- og Integrationsministeriet har meddelt kommunen at have modtaget den elektroniske kopi.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal uden ophold returnere et statsborgerretsbevis til Udlændinge- og Integrationsministeriet, hvis ansøgeren ikke møder frem eller ikke opfylder betingelserne for deltagelse i en grundlovsceremoni.