Bekendtgørelse om kommunalbestyrelsernes afholdelse af grundlovsceremonier Kapitel 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2546 af 16. december 2021

Kapitel 4 Fravigelse af frister
§ 11

Udlændinge- og integrationsministeren kan i helt særlige tilfælde tillade, at fristerne i denne bekendtgørelse fraviges.