Bekendtgørelse om kommunal og regional revision § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 311 af 27. marts 2019,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 445 af 12. marts 2021

§ 6

Efter § 2, stk. 1, nr. 4, jf. artikel 6, stk. 1, litra b, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 537/2014 af 16. april 2014 om specifikke krav til lovpligtig revision af virksomheder af interesse for offentligheden, skal alene kravene i artikel 17, stk. 7, jf. stk. 8, i den nævnte forordning vurderes og dokumenteres.