Bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud § 4

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om Klagenævnet for Udbud er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 887 af 11. august 2011,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 550 af 29. maj 2013 og bekendtgørelse nr. 178 af 11. februar 2016

§ 4

Klageberettigede organisationer og offentlige myndigheder i henhold til § 6, stk. 1, nr. 3, i lov om Klagenævnet for Udbud, er de organisationer og offentlige myndigheder, som er anført i bilaget til bekendtgørelsen.