14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om klageadgang i sager om eftergivelse af bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb og sagsomkostninger § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 414 af 09. april 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 En klage til Direktoratet for Kriminalforsorgen har ikke opsættende virkning, jf. dog stk. 2-3.

•••

Stk. 2 Klage over restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelser har opsættende virkning, mens klagen behandles, hvis klagen

  • 1) er modtaget hos restanceinddrivelsesmyndigheden eller Direktoratet for Kriminalforsorgen senest 10 dage efter, at restanceinddrivelsesmyndighedens afgørelse er meddelt skyldneren, og

  • 2) vedrører en afgørelse, der ikke tidligere har været påklaget.

•••

Stk. 3 Klagen kan endvidere tillægges opsættende virkning i følgende tilfælde:

  • 1) Klagen indeholder nye væsentlige oplysninger om skyldnerens aktuelle økonomiske forhold, hvis rigtighed så vidt muligt er godtgjort.

  • 2) Der er i øvrigt særlig grund til at afvente afgørelsen af den nye klage.

•••
profile photo
Profilside