Bekendtgørelse om klage over bobestyrere

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om klage over bobestyrere er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1415 af 01. december 2015

I medfør af § 96, stk. 4, i lov om skifte af dødsboer, jf. lovbekendtgørelse nr. 1335 af 26. november 2015, fastsættes:

Der er ingen senere ændringer til denne bekendtgørelse.

  • Ændringsbekendtgørelsen er implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er delvist implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
  • Ændringsbekendtgørelsen er endnu ikke implementeret i den konsoliderede bekendtgørelse
§ 1

Klage over en bobestyrer skal udfærdiges på Domstolsstyrelsens klageblanket.

Stk. 2 Skifteretten afviser en klage, som ikke er indleveret på den i stk. 1 omtalte blanket.

§ 2

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2016.