Bekendtgørelse om kirkelig mægling i sager om separation og skilsmisse § 4

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1303 af 19. november 2015

§ 4

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. december 2015.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 16 af 15. januar 1990 om mægling i sager om separation og skilsmisse ophæves.