Bekendtgørelse om kerneopgaver i investeringsforeninger m.v. og investeringsforvaltningsselskaber samt meddelelse om aftaler om delegation § 1

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 636 af 06. juni 2011

Anvendelsesområde
§ 1

Bekendtgørelsen finder anvendelse på:

  • 1) Investeringsforeninger.

  • 2) Specialforeninger.

  • 3) Professionelle foreninger.

  • 4) Godkendte fåmandsforeninger.

  • 5) Hedgeforeninger.

  • 6) Investeringsforvaltningsselskaber.