Bekendtgørelse om kapitalselskabers forpligtelser ved registrering af konvertible gældsbreve i en værdipapircentral § 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1120 af 24. september 2010

§ 5

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. oktober 2010.

Stk. 2 Bekendtgørelse nr. 158 af 22. februar 1988 om selskabers forpligtelser ved registrering af børsnoterede konvertible gældsbreve i Værdipapircentralen ophæves.