14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kapitalselskabers forpligtelser ved registrering af konvertible gældsbreve i en værdipapircentral § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1120 af 24. September 2010. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Skal et kapitalselskabs konvertible gældsbreve fremover udstedes gennem en værdipapircentral, skal selskabet straks give værdipapircentralen de oplysninger, som er nævnt i § 1.

•••

Stk. 2 Selskabets konvertible gældsbreve skal indleveres til et kontoførende institut på den måde, der foreskrives i indkaldelsen fra værdipapircentralen. Rettighedshaveren og selskabet skal give de oplysninger, der foreskrives i indkaldelsen.

•••

Stk. 3 § 63 i selskabsloven finder tilsvarende anvendelse ved konvertible gældsbreve.

•••
profile photo
Profilside