14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om kapitalselskabers forpligtelser ved registrering af konvertible gældsbreve i en værdipapircentral § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1120 af 24. september 2010. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Kapitalselskabet afholder samtlige omkostninger forbundet med udstedelse m.v. af konvertible gældsbreve i en værdipapircentral. Selskabet skal indgå aftale med et eller flere kontoførende institutter om, at rettighedshaverne på selskabets regning kan:

  • 1) få deres konvertible gældsbreve indskrevet og opbevaret der og

  • 2) få meddelelse om konvertering, indfrielse m.v. samt årlig kontoudskrift.

•••

Stk. 2 For udbyttegivende konvertible gældsbreve skal rettighedshaveren på selskabets regning tillige have meddelelse om udbytte m.v.

•••

Stk. 3 Rettighedshaverne har ret til selv at udpege et kontoførende institut, der på selskabets regning udfører de opgaver, som er nævnt i stk. 1 og 2, såfremt instituttet over for selskabet påtager sig opgaverne for samme udgift, som selskabet skulle have afholdt til det institut, selskabet har indgået aftale med.

•••
profile photo
Profilside