Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne § 33

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2647 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1355 af 27. september 2022

§ 33

Energistyrelsen kan i forbindelse med deres tilsyn med Energinet udstede påbud, jf. § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning og § 47 b, stk. 1, i lov om naturgasforsyning, for manglende overholdelse af §§ 4-6 og 8, § 9, stk. 5, §§ 10-14, § 15 stk. 2 og 3, §§ 16, 18-26 og 29-30.

Stk. 2 Energistyrelsen kan udstede påbud overfor Energinet om it-revision og gennemførelse af tiltag fra en sådan it-revision, ved manglende overholdelse af påbud udstedt efter stk. 1 jf. § 85 c, stk. 2 og 3, i lov om elforsyning, og § 15 b, stk. 2 og 3, i lov om naturgasforsyning.