Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne § 32

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2647 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1355 af 27. september 2022

Håndhævelse og klageadgang
§ 32

Energistyrelsen kan i forbindelse med deres tilsynsvirksomhed udstede påbud, jf. § 85 d, stk. 1, i lov om elforsyning og § 47 b, stk. 1, i lov om naturgasforsyning, for manglende overholdelse af §§ 4, 6, 7, 10, 12, 14, 15, 18-25 og 29.

Stk. 2 Energistyrelsen kan udstede påbud om it-revision og gennemførelse af tiltag fra en sådan it-revision ved manglende overholdelse af påbud udstedt efter stk. 1.