14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne § 25

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 2647 af 28. December 2021. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§25 It-sikkerhedstjeneste
Virksomheder, jf. § 2, stk. 1, skal være tilmeldt en proaktiv it-sikkerhedstjeneste, der yder vejledning om vurdering og mitigering af sårbarheder. Den proaktive it-sikkerhedstjeneste skal endvidere give informationer og varsle om relevante it-sikkerhedstrusler.

•••

Stk. 2 Virksomheder i kategori 1 og 2, jf. § 9, stk. 1, nr. 1 og 2, skal foruden tjenesten, jf. stk. 1, være tilmeldt en reaktiv it-sikkerhedstjeneste, der bistår virksomheden ved nedbrud eller angreb på it-systemer, herunder assistance til akut skadesbegrænsning, bevisindsamling og reetablering i akutte sikkerhedsmæssige situationer.

•••

Stk. 3 Virksomhederne skal sikre, at oplysninger, der har en sikkerhedsmæssig betydning for andre virksomheder i energisektorerne, kan viderebringes til andre virksomheder.

•••

Stk. 4 Oplysninger, der tilvejebringes gennem en it-sikkerhedstjeneste, skal kunne videreformidles til andre virksomheder uden forsinkelse, såfremt disse oplysninger vurderes at have betydning for forsyningen af elektricitet eller naturgas.

•••

Stk. 5 Virksomhederne skal indsende kontrakt med en it-sikkerhedstjeneste samt opgørelse af kontraktens omkostninger til godkendelse ved Energistyrelsen senest den 1. oktober 2017. Ved ændringer i kontrakten skal denne senest 2 måneder efter ændringen indsendes til fornyet godkendelse ved Energistyrelsen.

•••

Stk. 6 Energistyrelsen kan inden for 8 uger fra modtagelsen afvise en kontrakt på baggrund af formelle og indholdsmæssige forhold, der vurderes at forsinke, vanskeliggøre eller begrænse virksomhedens eller den samlede sektors evne til at håndtere en akut it-beredskabssituation eller it-beredskabsplanlægning, jf. § 14 og § 16.

•••

Stk. 7 Hvis flere virksomheder i el- eller naturgassektorerne indgår en fælles kontrakt med en it-sikkerhedstjeneste, skal kontrakten opbevares hos alle tilmeldte virksomheder.

•••

Stk. 8 Virksomhederne skal sikre i deres kontrakt med en it-sikkerhedstjeneste, der yder tjenester til flere virksomheder, at it-sikkerhedstjenesten af egen drift videreformidler væsentlige sikkerhedsmæssige oplysninger erkendt ved en virksomhed, til andre tilmeldte virksomheder.

•••
profile photo
Profilside