Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2647 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1355 af 27. september 2022

§ 2

Denne bekendtgørelse finder anvendelse på:

Stk. 2 Virksomheder omfattet af stk. 1 skal foretage foranstaltninger for at minimere risikoen for forsyningsnedbrud og begrænse eventuelle konsekvenser af nedbrud i eller angreb på forsyningskritiske it-systemer.