Bekendtgørelse om it-beredskab for el- og naturgassektorerne § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 2647 af 28. december 2021,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1355 af 27. september 2022

Planmateriale
§ 12

Virksomheder, jf. § 2, stk. 1, skal udarbejde planmateriale over egne forsyningskritiske it-systemer. Planmaterialet skal indeholde:

  • 1) Beskrivelse af virksomhedens relation til transmissionsnettet, slutforbrugeren og andre virksomheder.

  • 2) Identificering af den driftskritiske kommunikation eller informationsudveksling, virksomheden har med andre aktører.

  • 3) Beskrivelse af forsyningskritiske it-systemer, herunder hvilke systemer de forsyningskritiske it-systemer er afhængige af.

Stk. 2 Planmaterialet skal opdateres ved ændringer i it-infrastrukturen.

Stk. 3 Virksomhederne skal identificere informationsstrømme med styringskritiske relationer til andre virksomheder og Energinet.

Stk. 4 Planmaterialet skal efter anmodning udleveres til Energistyrelsen. Virksomhederne skal ved udlevering af planmateriale vurdere materialets fortrolighed og tilsikre, at Energistyrelsen er bekendt med virksomhedens forventninger til håndtering af materialet. Energistyrelsen kan fastsætte krav til formen for dette planmateriale.

Stk. 5 Planmaterialet skal udfyldes for hver opgave for virksomheder, der indtager flere forskellige opgaver i el- og naturgassystemet.