Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Kapitel 5

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 191 af 31. januar 2022

Kapitel 5 Rapport til kunden
§ 16

En værdipapirhandler skal rapportere til kunden om de ydelser, som værdipapirhandleren har udført for kunden. Rapporterne skal omfatte periodiske meddelelser til kunden ud fra de involverede finansielle instrumenters type samt kompleksiteten og karakteren af den leverede tjenesteydelse og, hvor det er relevant, informere kunden om omkostninger i forbindelse med de transaktioner og tjenesteydelser, der er gennemført for kundens regning.  1. og 2. pkt. finder ikke anvendelse på professionelle kunder, med mindre de skriftligt har anmodet om at få sådanne rapporter. Værdipapirhandleren skal føre et register over anmodninger efter 3. pkt.

§ 17

Når en værdipapirhandler yder porteføljepleje til en detailkunde eller, i forbindelse med udøvelse af investeringsrådgivning, har underrettet en detailkunde om, at værdipapirhandleren vil gennemføre en periodisk vurdering af egnetheden, skal den periodiske rapport indeholde en ajourført erklæring om egnethed, hvori værdipapirhandleren beskriver, hvordan investeringen passer til kundens præferencer og mål og er tilpasset kundens forhold.