Bekendtgørelse om investorbeskyttelse ved værdipapirhandel Kapitel 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 191 af 31. januar 2022

Kapitel 2 Generelle regler om investorbeskyttelse
Generalklausul
§ 3

En værdipapirhandler skal handle ærligt, redeligt og professionelt og i sine kunders bedste interesse.

Kundekategorisering og kundeaftaler
§ 4

Værdipapirhandleren kan på anmodning fra en godkendt modpart enten generelt eller på ad hoc-basis behandle denne som en professionel kunde eller en detailkunde.

Stk. 2 Inden en værdipapirhandler leverer tjenesteydelser til en kunde, der anses for at være professionel efter afsnit a i denne bekendtgørelses bilag 1, skal værdipapirhandleren oplyse kunden om, at denne anses for at være en professionel kunde og vil blive behandlet som en sådan kunde, medmindre værdipapirhandleren og kunden indgår en anden aftale, jf. stk. 3.

Stk. 3 En værdipapirhandler skal oplyse en kunde, der anses for at være professionel efter afsnit a i denne bekendtgørelses bilag 1, om at kunden har mulighed for at anmode om at ændre aftalens betingelser for at opnå en højere grad af beskyttelse. Det påhviler en kunde, der anses for at være professionel kunde, at anmode om en højere grad af beskyttelse, når vedkommende mener sig ude af stand til at foretage en korrekt risikovurdering eller –styring. Det er frivilligt for værdipapirhandleren, om denne ønsker at indgå en aftale om en højere grad af beskyttelse af kunden, jf. 1. pkt.

Stk. 4 En aftale efter stk. 3 skal være skriftlig og skal yde kunden en højere grad af beskyttelse ved anvendelse af reglerne om god skik. Det skal fremgå af aftalen, om denne gælder for en eller flere særlige tjenesteydelser eller transaktioner, eller om aftalen gælder for en eller flere typer af produkter eller transaktioner.

Stk. 5 En værdipapirhandler skal indgå og dokumentere en aftale med sin kunde, som indeholder en beskrivelse af parternes rettigheder og pligter, samt hvilke finansielle ydelser der er omfattet af aftalen.

Stk. 6 Vilkår, der indgår i aftalen, kan fremgå ved henvisning til separate dokumenter, herunder til værdipapirhandlerens almindelige forretningsbetingelser og standardvilkår.