Bekendtgørelse om internetdomænet .dk § 6

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om internetdomænet .dk er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 44 af 14. januar 2020

Benchmark af priser
§ 6

Administrator skal på administrators hjemmeside årligt offentliggøre en retvisende sammenligning af sine priser for oprettelse og vedligeholdelse af en registrering af et domænenavn i forhold til andre tilsvarende administratorer af landeinternetdomæners priser, der som minimum omfatter Sverige, Norge, Finland, Holland, Tyskland og Storbritannien.

Stk. 2 Administrator skal hvert år senest den 31. maj sende sammenligningen samt et skærmprint, der viser offentliggørelsen heraf, til Erhvervsstyrelsen.