Bekendtgørelse om internetdomænet .dk § 3

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om internetdomænet .dk er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 44 af 14. januar 2020

Forretningsplan
§ 3

Administrator skal årligt udarbejde en toårig forretningsplan med angivelse af planens økonomiske konsekvenser. Planen skal være godkendt af det øverste ledelsesorgan og som minimum indeholde følgende:

  • 1) Planperiodens vigtigste målsætninger og handlinger.

  • 2) Lanceringsplan for nye produkter, prispolitik og introduktion af nye standarder.

Stk. 2 Udarbejdelse af forretningsplanens økonomiske konsekvenser skal ske i overensstemmelse med årsregnskabslovens principper om redegørelse for anvendt regnskabspraksis.