Bekendtgørelse om internetdomænet .dk § 25

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om internetdomænet .dk er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 44 af 14. januar 2020

Produktionsmål
§ 25

Administrator skal sikre, at navnerummet er sikkert, stabilt og prisbilligt.

Stk. 2 Administrator skal fastsætte mål for følgende:

  • 1) Svartider for reservation eller registrering af domænenavne fra modtagelsen af en valid ansøgning.

  • 2) Annonceringen af ændring af navneservice på administrators navneservere.

  • 3) Synliggørelse af online ændring af stamdata i den offentlige tilgængelige navnedatabase efter validering af oplysningerne.

  • 4) Svartider for behandling af alle skriftlige henvendelser til administrator.

  • 5) Svartider for behandling af alle telefoniske henvendelser til administrationen i den annoncerede telefontid.

Stk. 3 Administrator skal løbende efterprøve, om målene i stk. 2 opnås. En halvårlig statistik over opfyldelsen af målene skal gøres tilgængelig på administrators hjemmeside.

Stk. 4 Administrator skal sikre en fortsat udvikling af administrationen og herunder blandt andet fokusere på følgende områder:

  • 1) Yderligere selvbetjeningsmuligheder på internettet for brugerne.

  • 2) Fortsat udvikling af serviceniveauet ved personlige henvendelser til administrator.