Bekendtgørelse om internetdomænet .dk § 15

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om internetdomænet .dk er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 44 af 14. januar 2020

Identitetsoplysninger
§ 15

Hvis administrator modtager en anmeldelse vedrørende begrundet mistanke om, at identitetsoplysningerne for en registrant af et domænenavn, som er registreret i administrators WHOIS-database, ikke er retvisende, undersøger administrator rigtigheden af identitetsoplysningerne registreret i WHOIS-databasen for det pågældende domænenavn.

Stk. 2 Såfremt resultatet af administrators undersøgelse i henhold til stk. 1 viser, at identitetsoplysningerne bag et domænenavn ikke er retvisende, sikrer administrator senest 30 dage efter, at anmeldelsen er modtaget, enten at identitetsoplysningerne i WHOIS-databasen for registranten af domænenavnet er retvisende, eller at domænenavnet suspenderes og slettes efter yderligere 30 dage.