Bekendtgørelse om integrationsgrunduddannelse efter lov om integrationsgrunduddannelse (igu) § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1825 af 28. december 2023

Skoleundervisningens bestanddele
§ 6

Skoleundervisningen i den enkelte integrationsgrunduddannelse skal bestå af et eller flere elementer fra følgende uddannelsesaktiviteter, der gennemføres i henhold til anden lovgivning:

  • 1) Arbejdsmarkedsuddannelser, disses eventuelle delmål og enkeltfag optaget i en fælles kompetencebeskrivelse, jf. lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

  • 2) Forberedende voksenundervisning, jf. lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne.

  • 3) Almen voksenuddannelse, jf. avu-loven.

  • 4) Hf-enkeltfag, jf. lov om de gymnasiale uddannelser.

  • 5) Forberedende grunduddannelse, jf. lov om forberedende grunduddannelse.

  • 6) Danskuddannelse, jf. lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

Stk. 2 For udlændinge, der har bestået Prøve i Dansk 1, 2 eller 3, jf. § 9 i lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., skal arbejdsmarkedsuddannelse udgøre mindst 8 uger af de 23 ugers skoleundervisning i integrationsgrunduddannelsen, jf. § 5. For øvrige udlændinge skal arbejdsmarkedsuddannelse indgå som et element i de 23 ugers skoleundervisning.