14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 567 af 01. June 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenester skal på baggrund af informationssikkerhedspolitikken efter § 3 sikre, at der er etableret en informationssikkerhedsorganisation. Varetagelsen af relevante sikkerhedsopgaver, herunder roller og ansvar, skal i den forbindelse være beskrevet samt i fornødent omfang være kommunikeret til udbydernes medarbejdere.

•••

Stk. 2 Udbyderne skal sikre, at Center for Cybersikkerhed til enhver tid er orienteret om kontaktoplysninger til lederen af informationssikkerhedsorganisationen.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 37, stk. 1, nr. 1 § 8, stk. 1

profile photo
Profilside