14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester § 35

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 567 af 01. June 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§35 Væsentlige erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenester skal som minimum én gang hvert andet år afholde en intern beredskabsøvelse, som omfatter anvendelse af udbyderens krisestyringsplan.

•••

Stk. 2 Senest tre måneder efter en afholdt øvelse skal udbyderne have udarbejdet en rapport, som beskriver øvelsens formål, forløb, opnåede erfaringer og planlagt opfølgning. Udbyderne skal efter påbud fra Center for Cybersikkerhed fremsende rapporten til centeret.

•••
profile photo
Profilside