14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester § 33

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 567 af 01. June 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§33 Hvis en beredskabssituation eller en anden ekstraordinær situation har medført, at en væsentlig erhvervsmæssig udbyder af offentligt tilgængelige net og tjenester har aktiveret udbyderens interne beredskab, skal udbyderen herefter løbende afgive situationsrapporter til Center for Cybersikkerhed. Situationsrapporterne skal fremsendes mindst hver fjerde time, medmindre andet er aftalt med Center for Cybersikkerhed.

•••

Stk. 2 Situationsrapporterne skal, så vidt det er teknisk muligt, afgives elektronisk, og skal som minimum indeholde følgende oplysninger:

  • 1) Virksomhedens kontaktoplysninger.

  • 2) Tidsrummet, som situationsrapporten omfatter.

  • 3) Beskrivelse af, hvad der er sket, eksempelvis berørte dele af net og tjenester, antallet af berørte slutbrugere eller berørte geografiske områder, eventuelt siden den seneste situationsrapport.

  • 4) Beskrivelse af, hvilke foranstaltninger udbyderen har truffet, eventuelt siden den seneste situationsrapport.

  • 5) Beskrivelse af, hvilke foranstaltninger udbyderen fremadrettet forventer at træffe.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

profile photo
Profilside