14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester § 30

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 567 af 01. June 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§30 Væsentlige erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenester
Væsentlige erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenester skal udarbejde en krisestyringsplan.

•••

Stk. 2 Krisestyringsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med § 28, stk. 2, og skal herudover som minimum beskrive:

  • 1) Etablering og drift af en krisestyringsorganisation, herunder ansvar, roller og opgaver i en beredskabssituation eller i en anden ekstraordinær situation.

  • 2) Procedurer for håndtering af påbud fra Center for Cybersikkerhed om gennemførelse af akutte sikkerhedsforanstaltninger og om retablering af nærmere bestemte dele af net og tjenester samt om iværksættelse af på forhånd forberedte konkrete foranstaltninger til prioritering i net og tjenester med henblik på at sikre beredskabsaktørers samfundsvigtige kommunikation, jf. bekendtgørelse om beredskabsaktørers adgang til elektronisk kommunikation i beredskabssituationer mv.

  • 3) Beskrivelse af samarbejdet med Center for Cybersikkerhed i en beredskabssituation eller i en anden ekstraordinær situation, herunder beskrivelse af proceduren for underretning af centeret i forbindelse med aktivering af udbyderens interne beredskab, jf. § 32, angivelse af kontaktinformation til centeret samt procedure for afgivelse af situationsrapporter til centeret, jf. § 33.

  • 4) Udbyderens procedure for modtagelse og håndtering af oplysninger, herunder klassificeret information, fra Center for Cybersikkerhed om en beredskabssituation eller en anden ekstraordinær situation.

  • 5) Beskrivelse af anvendelse af kommunikationsmidler i situationer, hvor de gængse kommunikationsmidler ikke er tilgængelige.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 37, stk. 1, nr. 1

profile photo
Profilside