14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester § 22

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 567 af 01. June 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§22 Såfremt der etableres et samarbejde mellem en væsentlig erhvervsmæssig udbyder af offentligt tilgængelige net og tjenester og en leverandør, er den væsentlige erhvervsmæssige udbyder af offentligt tilgængelige net og tjenester fortsat ansvarlig for, at kravene efter denne bekendtgørelse efterleves.

•••

Stk. 2 Aftaleparternes aftalegrundlag skal tage højde for informationssikkerhedsaspekter i forhold til udbuddet af net og tjenester ved samarbejdet. Aftalegrundlaget skal i fornødent omfang opdateres, hvis der sker ændringer af informationssikkerhedsmæssig betydning.

•••

Stk. 3 Udbyderen skal på baggrund af risikovurderingen efter § 2 i fornødent omfang foretage verifikation af, at der er overensstemmelse mellem aftalepartens leverancer, herunder konfigurationen af leverancerne, og det mellem parterne aftalte.

•••

Stk. 4 Verifikationen efter stk. 3 kan ske som en stikprøvekontrol, såfremt det står i forhold til udbyderens risikovurdering efter § 2.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 23, stk. 1

profile photo
Profilside