14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester § 21

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 567 af 01. June 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§21 Såfremt der etableres et samarbejde mellem erhvervsmæssige udbydere, hvoraf mindst en af parterne er en væsentlig erhvervsmæssig udbyder af offentligt tilgængelige net og tjenester, finder de krav, som væsentlige erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenester skal efterleve efter denne bekendtgørelse, anvendelse på de dele af net og tjenester, der er omfattet af aftalen.

•••

Stk. 2 Den aftalepart, der driver det net eller den tjeneste, som samarbejdet vedrører, er ansvarlig for, at kravene efter denne bekendtgørelse efterleves.

•••

Stk. 3 Aftaleparternes aftalegrundlag skal tage højde for informationssikkerhedsaspekter i forhold til udbuddet af net og tjenester ved samarbejdet. Aftalegrundlaget skal i fornødent omfang opdateres, hvis der sker ændringer af informationssikkerhedsmæssig betydning.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 23, stk. 1

profile photo
Profilside