14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester § 2

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 567 af 01. June 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§2 Udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenester
Udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenester skal gennemføre en risikovurdering, der skal tage stilling til risikoen for tab af tilgængelighed, integritet og fortrolighed i de net og tjenester, der udbydes.

•••

Stk. 2 Såfremt udbydernes net og tjenester helt eller delvist drives af en tredjepart, skal eventuelle risici forbundet hermed medtages i risikovurderingen efter stk. 1.

•••

Stk. 3 På baggrund af risikovurderingen efter stk. 1 og 2 skal udbyderne implementere passende foranstaltninger til sikring af tilgængelighed, integritet og fortrolighed i net og tjenester samt sikre, at tredjepart opretholder en tilsvarende sikkerhed i forhold til driftsleverancer til udbyderne efter stk. 2.

•••

Stk. 4 Risikovurderinger efter stk. 1 og 2 samt foranstaltninger efter stk. 3 skal løbende tilpasses, herunder ved væsentlige ændringer af udbydernes virksomhed og i trusselsbilledet.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

profile photo
Profilside