14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester § 19

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 567 af 01. June 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§19 Væsentlige erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenester skal, baseret på risikostyringsprocessen efter §§ 5 og 9, sikre, at der i forhold til kritiske netkomponenter, systemer og værktøjer er etableret den nødvendige nødstrømsforsyning, redundans, understøttende forsyning eller anden sikring med tilsvarende virkning.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 37, stk. 1, nr. 1

profile photo
Profilside