14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester § 17

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 567 af 01. June 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§17 Væsentlige erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenester skal sikre, at der er relevante procedurer for backup og genskabelse af data, og at disse procedurer regelmæssigt afprøves. Backupsystemets opbygning samt procedurer for backupdatas opbevaring, transport og destruktion skal dokumenteres. Dokumentationen skal opdateres ved væsentlige ændringer i backupsystemet.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 37, stk. 1, nr. 1

profile photo
Profilside