14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester § 15

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 567 af 01. June 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§15 Væsentlige erhvervsmæssige udbydere af offentligt tilgængelige net og tjenester skal etablere procedurer for håndtering af informationssikkerhedsbrud og -hændelser. Som led heri skal udbyderne sikre, at roller og ansvarsområder for håndtering af brud og hændelser er fastlagt. Procedurerne skal herudover beskrive håndtering og kategorisering af brud og hændelser, sikring af nødvendige informationer til brug for efterfølgende hændelsesanalyser samt intern og ekstern rapportering.

•••

Henvisninger til denne bestemmelse:

Interne henvisninger: § 37, stk. 1, nr. 1

profile photo
Profilside