14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester Kapitel 6

Dette kapitel er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 567 af 01. June 2016. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab i net og tjenester

Kapitel 6

Straffebestemmelser og ikrafttrædelse

§37 Med bøde straffes, medmindre strengere straf er forskyldt efter den øvrige lovgivning, den, der

Stk. 2 Der kan pålægges selskaber mv. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§38 Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2016.

profile photo
Profilside