14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om informationspligt ved erhvervsmæssig handel med pantebreve i fast ejendom og om visse pantebrevshandleres behandling af betroede midler og garantistillelse § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1241 af 08. november 2010. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 En kundekonto må kun oprettes i pengeinstitutter, som ved en af Finanstilsynet godkendt erklæring har forpligtet sig til at overholde bestemmelsen i stk. 2.

•••

Stk. 2 Uanset andet mellemværende med selskabet eller nogen af dets kunder skal pengeinstituttet ikke ved modregning eller på anden måde kunne disponere over noget på en kundekonto stående beløb, som er fornødent til at dække selskabets tilsvar til tredjemand for betroede midler.

•••
profile photo
Profilside