Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser på valutakurser § 2

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 552 af 22. maj 2017

§ 2

For fremmed valuta i sedler, som Danmarks Nationalbank offentliggør kurser for, og som den erhvervsdrivende handler med, skal følgende oplyses:

  • 1) Den erhvervsdrivendes købskurs.

  • 2) Den erhvervsdrivendes salgskurs.

  • 3) Ekspeditionsgebyret.

Stk. 2 De i stk. 1 nævnte oplysninger skal gives ved skiltning eller på anden tilsvarende tydelig måde. Oplysningerne skal være frit tilgængelige for forbrugerne.