14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om information til forbrugere om priser m.v. i pengeinstitutter § 6

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 147 af 25. February 2020. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§6 Oplysninger om pengeinstituttets kreditaftaler
Et pengeinstitut skal for dets mest almindeligt forekommende kreditaftaler, når 5 pct. af målgruppen blandt pengeinstituttets kunder har denne kredittype, give følgende standardoplysninger:

  • 1) Debitorrenten, herunder om den er fast, variabel eller en kombination heraf, og oplysninger om omkostninger, der indgår i forbrugerens samlede omkostninger i forbindelse med kreditten.

  • 2) Det samlede kreditbeløb.

  • 3) De årlige omkostninger i procent (ÅOP) som beregnet efter lov om kreditaftaler.

  • 4) Kreditaftalens løbetid.

  • 5) Kontantprisen og størrelsen af en eventuel forudbetaling ved kredit i form af henstand med betalingen for en specifik vare eller tjenesteydelse.

  • 6) Det samlede beløb, som skal betales af forbrugeren, og ydelsernes størrelse.

•••

Stk. 2 Anvender pengeinstituttet et rentespænd for dets mest almindeligt forekommende kreditaftaler, jf. stk. 1, skal pengeinstituttet give følgende oplysninger:

  • 1) Højeste og laveste debitorrente, jf. stk. 1, nr. 1.

  • 2) De årlige omkostninger i procent (ÅOP), jf. stk. 1, nr. 3, ved højeste og laveste debitorrente.

  • 3) Det samlede beløb, som skal betales af forbrugeren og ydelsernes størrelse, jf. stk. 1, nr. 6, ved højeste og laveste debitorrente.

•••

Stk. 3 Hvis indgåelsen af en aftale om en accessorisk tjenesteydelse i forbindelse med kreditaftalen, herunder en forsikring, er obligatorisk for at opnå kreditten, og en sådan aftales omkostninger ikke kan beregnes på forhånd, skal forpligtelsen til at indgå denne aftale også være oplyst klart, kort og på en fremtrædende måde sammen med de årlige omkostninger i procent (ÅOP).

•••

Stk. 4 Oplyser et pengeinstitut om andre end de almindeligt forekommende kreditaftaler, finder stk. 1 og 2 tilsvarende anvendelse.

•••

Stk. 5 Forudsætningerne for beregningen af de årlige omkostninger i procent (ÅOP) skal være i overensstemmelse med udlånspraksis i det pågældende pengeinstitut.

•••

Stk. 6 Udbyder et pengeinstitut kredittyperne kassekredit, billån, boliglån og forbrugslån, skal beregningen af oplysningerne i stk. 1, nr. 1-6, tage udgangspunkt i de i bilag 1 nævnte standardforudsætninger. De i bilag 1 anførte benævnelser for kreditaftaler skal anvendes ved oplysninger efter stk. 1.

•••

Stk. 7 Udbyder et pengeinstitut sædvanligvis kun de i stk. 4 nævnte kredittyper under andre forudsætninger end de i bilag 1 nævnte standardforudsætninger, skal det enkelte pengeinstituts almindeligt anvendte forudsætninger lægges til grund i det repræsentative eksempel. Såfremt der ved beregningen anvendes andre end de i bilag 1 nævnte standardforudsætninger, skal dette tydeligt angives.

•••

Stk. 8 Et pengeinstitut skal oplyse om de omkostninger og forudsætninger, der er anvendt ved beregningen af ÅOP.

•••
profile photo
Profilside