Bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1132 af 17. november 2006,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1284 af 27. november 2017

§ 8

Træder forsikringsaftalen i kraft straks, kan den information, der efter denne bekendtgørelse skal gives i forbindelse med forsikringsaftalens indgåelse, gives, når forsikringstagerens identitet er kendt, og forsikringsaftalen endeligt er etableret.