Bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler § 3a

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1132 af 17. november 2006,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1284 af 27. november 2017

§ 3a

Forsikringsselskabet skal klart og forståeligt informere forsikringstageren om, at standardberegningen kun er en beregningsmodel, der er baseret på teoretiske antagelser, og at forsikringstageren ikke kan gøre kontraktmæssige krav gældende på grundlag af standardberegningen.

Stk. 2 Hvis forsikringsselskabet i forbindelse med et tilbud om eller indgåelse af en kontrakt om livsforsikring forelægger forsikringstageren tal vedrørende beløbet på potentielle betalinger, der overstiger og går ud over de kontraktmæssigt fastlagte betalinger, skal selskabet forsyne forsikringstageren med en standardberegning med angivelse af den potentielle betaling på udløbsdatoen ved anvendelse af præmieberegningsgrundlaget ved tre forskellige rentesatser.

Stk. 3 Stk. 1 finder ikke anvendelse på ophørende forsikringer og kontrakter.