Bekendtgørelse om information om livsforsikringsaftaler § 12

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1132 af 17. november 2006,
som ændret ved bekendtgørelse nr. 1284 af 27. november 2017

Ikrafttræden
§ 12

Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2007 og gælder for information, der gives fra denne dato, jf. dog stk. 2.

Stk. 2 §§ 4 og 5 finder først anvendelse på information, der gives efter 1. juli 2007.

Stk. 3 Bekendtgørelse nr. 609 af 14. juli 1995 om information fra forsikringsselskabet til forsikringstager ved indgåelse af en livsforsikringsaftale ophæves den 1. januar 2007, dog ophæves § 5 først den 1. juli 2007.