Bekendtgørelse om indsendelse af meddelelse og oplysninger i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 4 og 6 § 6

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1173 af 10. august 2022

Selskabet har ikke kalenderårsregnskab
§ 6

I tilfælde, hvor selskabets indkomstår afviger fra kalenderåret, skal meddelelse efter § 1 indgives senest den 1. november før det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for. Oplysninger efter § 2 skal indsendes senest den 1. juli efter det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for. Vurderingen foretages på grundlag af det kalenderår, som indkomståret træder i stedet for.

Stk. 2 For udenlandske selskaber, som efter reglerne i det land, hvor selskabet er hjemmehørende, har et skattemæssigt indkomstår, som afviger fra kalenderåret, gælder stk. 1 tilsvarende.