14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indsendelse af meddelelse og oplysninger i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 4 og 6 § 3

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1011 af 04. October 2019. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§3 Skatteforvaltningens anmodning om yderligere oplysninger
Skatteforvaltningen kan efter modtagelse af meddelelse efter § 1 eller oplysninger efter § 2 anmode investeringsselskabet om yderligere oplysninger af betydning for bedømmelsen af, om anbringelsesgrænsen er overholdt. Skatteforvaltningen fastsætter en frist herfor på mindst 14 dage.

•••

Stk. 2 Skatteforvaltningen forholder sig ikke i forbindelse med modtagelsen af meddelelse efter § 1 eller oplysninger efter § 2 til, om et udenlandsk institut efter dansk skattepraksis anses for et selvstændigt skattesubjekt eller en transparent enhed.

•••
profile photo
Profilside