Bekendtgørelse om indsendelse af meddelelse og oplysninger i henhold til aktieavancebeskatningslovens § 19 B, stk. 4 og 6 § 3

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 1173 af 10. august 2022

Skatteforvaltningens anmodning om yderligere oplysninger
§ 3

Skatteforvaltningen kan efter modtagelse af meddelelse efter § 1 eller oplysninger efter § 2 anmode investeringsselskabet om yderligere oplysninger af betydning for bedømmelsen af, om anbringelsesgrænsen er overholdt. Skatteforvaltningen fastsætter en frist herfor på mindst 14 dage.