Bekendtgørelse om indsatsplaner § 5

Denne konsoliderede version af bekendtgørelse om indsatsplaner er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 912 af 27. juni 2016

§ 5

Kommunalbestyrelsen skal offentliggøre forslag til indsatsplan og samtidig høre

  • 1) ejere og lejere af de ejendomme, der er omfattet af retningslinjer eller foranstaltninger i forslaget til indsatsplan,

  • 2) ejere og lejere af ejendomme, der ikke er omfattet af retningslinjer eller foranstaltninger i forslaget til indsatsplan, hvis forslaget efter kommunalbestyrelsens skøn har betydning for dem,

  • 3) berørte kommunalbestyrelser og regionsråd,

  • 4) Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning,

  • 5) koordinationsforummet, samt

  • 6) berørte almene vandforsyninger og samarbejder, hvori indgår en eller flere berørte almene vandforsyninger.

Stk. 2 Offentliggørelse i henhold til stk. 1, kan ske udelukkende på kommunens hjemmeside.

Stk. 3 Kommunalbestyrelsen skal fastsætte en frist på mindst 12 uger for fremsættelse af indsigelser m.v. mod forslag til indsatsplan.