14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indretning, registrering og kontrol af tilstedeværelsen af aktiverne i et refinansieringsregister § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1227 af 21. november 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Registrering
Det register, som pengeinstituttet opretter i henhold til § 152 j i lov om finansiel virksomhed, skal til enhver tid udvise samtlige aktiver, som er solgt af pengeinstituttet til den berettigede enhed i forbindelse med refinansieringstransaktioner, jf. § 152 j, stk. 1.

•••

Stk. 2 Pengeinstituttet skal sikre, at det af registeret samt af eventuelle udtræk herfra udtrykkeligt fremgår, at registeret er ført i henhold til § 152 j i lov om finansiel virksomhed.

•••

Stk. 3 Registeret skal være opbygget således, at der til enhver tid i løbet af 24 timer kan fremdrages en oversigt over samtlige registrerede aktiver, herunder de i §§ 5-8 nævnte oplysninger.

•••
profile photo
Profilside