14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indretning, registrering og kontrol af tilstedeværelsen af aktiverne i et refinansieringsregister § 10

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1227 af 21. November 2014. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§10 Kontrol
Pengeinstituttet skal inden udgangen af hvert kvartal indsende en opgørelse for det foregående kvartal over aktiver i refinansieringsregisteret til den tilsynsførende for en refinansieringstransaktion, jf. § 152 r i lov om finansiel virksomhed.

•••

Stk. 2 Opgørelsen skal som minimum omfatte den værdi aktiverne i registeret indgår med til dækning af obligationsudstedelsen på tidspunktet for udarbejdelsen af opgørelsen.

•••

Stk. 3 Bestemmelsen i stk. 1 finder kun anvendelse, hvis ikke der er aftalt hyppigere indsendelse af opgørelser til den tilsynsførende.

•••

Stk. 4 Den tilsynsførende kan til enhver tid anmode om oplysninger fra refinansieringsregisteret, der er nødvendige for, at den tilsynsførende kan opfylde sine forpligtelser i medfør af § 152 s i lov om finansiel virksomhed.

•••
profile photo
Profilside