14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Bekendtgørelse om indretning m.v. af simple trykbeholdere § 4

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af denne bekendtgørelsen og bygger på bekendtgørelse nr. 1304 af 23. december 2015. Eventuelle senere ændringsbekendtgørelser er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§4 Almindelige bestemmelser
Simple trykbeholdere må kun bringes i omsætning eller gøres tilgængelige på markedet, hvis beholderne ved korrekt installering, vedligeholdelse og ved anvendelse i overensstemmelse med deres formål ikke frembyder nogen risiko for mennesker, husdyr eller formuegoder.

•••

Stk. 2 Simple trykbeholdere skal endvidere opfylde bestemmelserne i bilag 1.

•••

Stk. 3 Fabrikanter, deres repræsentanter, importører, distributører, bemyndigede organer og andre forpligtede, som det følger af bilag 1, skal opfylde kravene, som følger af denne bekendtgørelse.

•••
profile photo
Profilside