Bekendtgørelse om indkomst- og beskæftigelseskravet for ret til dagpenge § 8

Den konsoliderede version af denne bekendtgørelsen er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringsbekendtgørelser i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Bekendtgørelse nr. 610 af 10. juni 2024

§ 8

B-indkomst, der skal indberettes til indkomstregisteret, men hvor indkomståret ikke er afsluttet eller årsopgørelsen ikke foreligger, jf. § 5, stk. 2, medregnes til opgørelsen af indkomstkravet på det tidspunkt, hvor indkomsten er indberettet til indkomstregisteret.

Stk. 2 B-indkomst, der ikke skal indberettes til indkomstregisteret, jf. § 5, stk. 2, medregnes til opgørelsen af indkomstkravet på det tidspunkt, hvor medlemmet oplyser på tro og love, at arbejdet er udført. Indkomsten skal dokumenteres.

Stk. 3 Det er en betingelse, at medlemmet på tro og love oplyser, at B-indkomsten i stk. 1 og 2 ikke vil indgå i en virksomheds overskud eller underskud.

Stk. 4 Der kan kun medregnes B-indkomst efter stk. 1 og 2, hvis indkomsten er indberettet eller udbetalt forud for ledighedens indtræden. Der kan dog medregnes indkomst, der ligger i den periode, hvor ledigheden indtræder, hvis indkomsten har betydning for opfyldelse af indkomstkravet. Der kan tidligst ske udbetaling af dagpenge fra første ledighedsdag, efter at indkomstkravet er opfyldt. Indkomsten kan medregnes forholdsmæssigt i forhold til antallet af kalenderdage i den periode, indkomsten dækker. Det gælder også, hvis et medlem arbejder på nedsat tid eller går ned i tid, og dagpengeretten indtræder i den periode, indkomsten dækker.